Ti Arbeit Ilaag

Graphic design, 2019

Design av arbetshäfte för SÖUs projekt Ti Arbeit Ilaag ("Att arbeta tillsammans") som lyfter Österbottens ungdomsföreningshistoria genom berättelser om deras föreningsliv, aktivism och ungdomskultur genom åren. 

Uppdraget var att göra en heltäckande formgivning av häftet med illustrerad omslagsbild och layout och jag gjorde även ett handritat rubrikstypsnitt.

/

Design of workbook for SÖU's project Ti Arbeit Ilaag ("To work together") that highlights Ostrobothnia's youth union history through stories of their union life, activism and youth culture through the years.

The commission was to make the complete design of the book with cover illustration and layout and I additionally made a handdrawn type for the headlines.

Cover illustration and design + handmade headline font.

Spreads from the workbook.