Smarthfisk

Illustration, 2019

Illustrerade receptkort för Marthaförbundets matsvinnsprojekt Smarthfisk, som lyfter outnyttjade fiskarter genom tillagningsråd och recepttips.

/

Illustrated recipe cards for Marthaförbundet's food waste project

Smarthfisk, which aims to highlight unused fish species through cooking

advice and recipes.

Braxen (genomskinlig).png