Plant ladies

Personal work, 2020–

Illustrationsserie som hyllar mänskligt och växtligt mångfald.

/

Illustration series celebrating human and plant diversity.