Jämställd Förening

Graphic design, 2019

Broschyrdesign för arbetsgruppen Jämställd Förening som jobbar med information och utbildning inom jämställdhetsfrågor i föreningslivet.

/

Brochure design for Jämställd Förening that works with providing information

and education on questions of gender equality within associations and unions.