Havet

Short comic, 2018

Havet är en kort illustrerad berättelse om en ung flickas anknytning till havet och hur det har format hennes liv.

/

Havet is a short illustrated story about a young girl's connection to the ocean and how it's shaped her life.