Giva Sverige

Commission, 2020

Omslags- och kapitelillustrationer för Giva Sveriges trendrapport 2021.

/

Cover and chapter illustrations for Giva Sverige's trend report 2021.