Den Digitala Bron

Illustration, 2017

Digitala illustrationer för Yrkeshögskolan Novias utbildningsprojekt Den Digitala Bron – en läroplattform online för blivande yrkesverksamma inom mediabranschen som lär ut bransch- och entreprenörskunskap.

Uppdraget inkluderade 50+ illustrationer som användes i

instruktions- och utbildningsvideor på projektets hemsida.

/

Digital illustrations for Novia University of Applied Sciences' educational project Den Digitala Bron – an online platform for aspiring professional creatives to learn and practice entrepreneurial skills.

The commission included 50+ illustrations that were used in

instructional and educational videos on their website.