Anna Lolax

Graphic designer & illustrator

Hej!

 

Jag heter Anna Lolax och är en grafisk designer och illustratör som är född och uppväxt i Österbotten, Finland, men numera hittas i Göteborg. Efter sammanlagt sex år av studier, och flera år som frilansare, sitter jag på ett brett kunskapsområde som inkluderar bl.a. illustration, layout, digital och traditionell tryckteknik, 2D-animation, lettering (bokstavskonst) och bild- och filmredigering.

Bland mina verk finns ofta ett tema av jämställdhet, diversitet, kropp&natur och social hållbarhet, vilka jag gärna lyfter fram med mycket färg, balanserad design och lekfullhet.

När jag inte jobbar med design lyckas det kreativa ändå flyta över till min vardag. Därför spenderas min fritid ofta med att grotta ner mig i en ny serie eller film, spela tv- och brädspel, försvinna in i en bra bok eller ta hand om min evigt växande hemma-djungel med växter.

Hi!

My namn is Anna Lolax and I'm a graphic designer and illustrator born and raised in Ostrobothnia, Finland, but can now be found in Gothenburg. After

a total of six years of studies, and several years as a freelancer, I have a broad field of design knowledge including illustration, layout, digital and traditional printing, 2D animation, lettering (letter art) and image and film editing.

Among my work you can often find themes of equality, diversity, body&nature and social sustainability, which I enjoy portraying with lots of colors, balanced design and playfulness.

When I'm not working with design, creativity still manages to seep over to my everyday. That's why you can often find me geeking out over a new movie or tv show, playing video or board games, reading a really good book or taking care of my ever growing at-home-jungle of plants.

Vill du jobba tillsammans? Hör av dig!

 / Want to work together? Get in touch!

alolax.design@gmail.com

+358505727133